Know Shit

Hoe kan je jezelf beschermen tegen een natuurramp?

Know Shit

Hoe kan je jezelf beschermen tegen een natuurramp?

In KNOW SHIT vertellen we je elke week hoe je moet omgaan met maatschappelijke shit als pesten, discriminatie, ongelijkheid, vooroordelen en gezondheid. Hoe het echt zit, dus.

Menthe maakt zich zorgen over het natuurgeweld in de wereld, dat alleen maar lijkt toe te nemen. En omdat Nederland niet per se het hoogst gelegen gebied in de wereld is, vraagt ze zich af hoe natuurrampen ontstaan en of het mogelijk is om je voor te bereiden en te beschermen. Felicia van KNOW SHIT vindt dat zo'n goeie vraag, dat ze besluit om met Menthe op onderzoek te gaan.

Eerste stap in het onderzoek is in Delft. Daar ontmoeten Felicia en Menthe Ferdinand. Hij werkt bij Deltares, een instituut dat werkt aan oplossingen en toepassingen op het gebied van water en ondergrond in rivier- en kustgebieden.

En ja, het gevoel van Menthe dat natuurgeweld alleen maar toeneemt, is juist. Veel van het natuurgeweld wordt veroorzaakt door klimaatverandering en met een grote en schrikbarende animatie laat Ferdinand zien dat we ook in Nederland niet per se veilig zijn voor natuurgeweld.

'Je hebt drie minuten om je leven te redden'
Reden genoeg voor Menthe om uit te zoeken of ze eigenlijk wel weet wat ze moet doen, mochten de dijken in Nederland doorbreken en in no-time half Nederland onder water staat. Menthe woont in Maassluis, dus het is niet heel moeilijk om voor te stellen dat zij ook aan de beurt is bij overstromingen.

Vandaar dat Iris van het Rode Kruis Menthe opwacht wanneer ze met Felicia thuiskomt vanuit Delft. Ze heeft drie minuten om de benodigde spullen te pakken mocht er een overstroming zijn en ze drie dagen noodgedwongen op zolder moet zitten. Neemt Menthe de essentiële spullen in die paar minuten?