Spinvis - Een nieuwe morgen

De Hemel, afl. 2

Spinvis - Een nieuwe morgen

De Hemel, afl. 2

Voor sommige bewoners van Tuindorp Oost nadert de dood, terwijl voor anderen dit nog zo ver weg lijkt te zijn. Het geloof in een hemel of een volgend leven kan houvast bieden. Maar ook geloofstwijfel bestaat in het verzorgingshuis. Wat staat een mens te wachten?