Een Onvergetelijk Afscheid trailer

Een Onvergetelijk Afscheid trailer

Cláudio verloor op Oudejaarsavond onverwachts zijn beste vriendin. Zij maakte een eind aan haar leven. Hij zoekt antwoorden op de vragen waarmee hij achterbleef door gesprekken te voeren met mensen die, ieder op hun eigen manier, in aanraking zijn gekomen met zelfdoding.

Meemaken dat een dierbare een einde aan zijn of haar leven heeft gemaakt of wil maken, is zonder twijfel de meest afschuwelijke situatie om in terecht te komen. Is het beter om van te voren op de hoogte te zijn of overvallen te worden door deze vreselijke gebeurtenis?

In de film vertellen drie mensen hun eigen verhaal. Marline verloor haar vriend een paar jaar geleden door zelfdoding, een onderwerp waar zij samen openlijk over spraken. Sascha moet machteloos toezien hoe haar dochter, die het leven vaak niet meer ziet zitten, telkens weer opnieuw pogingen doet om er een eind aan te maken. Sebastiaan heeft ogenschijnlijk alles en staat midden in het leven. Maar hij kan zijn verhaal niet kwijt bij zijn vrienden.

Een onvergetelijk afscheid is de eindexamenfilm van Cláudio de Oliveira Marques van lichting 2017 op de Nederlandse Film Academie. De film maakt deel uit van een reeks eindexamenfilms in 3lab.