Het Filosofisch Kwintet

Gelijkwaardigheid

Het Filosofisch Kwintet

Gelijkwaardigheid

Hoe verhoudt gelijkwaardigheid als ideaal zich tot de politieke realiteit? Zijn mensen gelijkwaardig? En wat betekent dat voor bijvoorbeeld bootvluchtelingen aan de poorten van Europa? Zijn zij gelijk aan ons? En zo niet, zijn ze dan tenminste gelijkwaardig als mens? Te gast zijn Tamar de Waal, politiek filosoof; Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese Studies aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam; en Rutger van der Hoeven, buitenlandredacteur bij De Groene Amsterdammer. De Waal promoveert aan het Paul Scholten Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de ethiek van migratie, burgerschap en naturalisatievereisten. Daarnaast schrijft ze voor verschillende media zoals De Correspondent en Het Parool. Scheffer bekleedde eerder de Wibautleerstoel voor grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onder andere 'Het Land van Aankomst' (2007), een vergelijkend onderzoek naar immigratie in Amerika en Europa, en 'Alles doet mee aan de werkelijkheid' (2013), een studie naar het interbellum gezien door de ogen van zijn grootvader, de filosoof Herman Wolf. Van der Hoeven schrijft over grote internationale kwesties zoals migratie, machtspolitiek en de economische crisis. Daarnaast is hij als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit Utrecht.