Stille Helden

Kacem El Ghazzali

Stille Helden

Kacem El Ghazzali

Na doodsbedreigingen dook hij onder. In 2013 vroeg en kreeg hij asiel in Zwitserland waar de 23-jarige Kacem zich nu ontwikkelt als schrijver, blogger en gastspreker. Als vertegenwoordiger van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties confronteert hij o.m. de Marokkaanse delegatie met discriminatie van atheïsten. Toch voelt hij zich in Zwitserland soms nog minder veilig dan in Marokko. El Ghazzali ontvangt regelmatig doodsbedreigingen. Hij windt zich op over de passieve en vergoelijkende houding in het westen ten opzichte van islamisten. Ook van humanisten.