De Volmaakte Mens

Wat is de mens?

De Volmaakte Mens

Wat is de mens?

In vijf afleveringen bezocht schrijver en columnist Bas Heijne topwetenschappers en grote denkers. Hij zag hoe we onszelf, met behulp van vernuftige technologieën, steeds verder kunnen verbeteren: we worden sneller, sterker, slimmer en ouder. Of we willen of niet: we krijgen er allemaal mee te maken. Maar de technologie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan onze ethiek. Zijn onze morele kaders nog wel toereikend voor de dillema's waar de technologie ons voor stelt? Hoever mogen we gaan met het sleutelen aan de mens? Waar ligt eigenlijk de grens tussen genezen en verbeteren? Volgens Heijne is het de hoogste tijd voor een brede maatschappelijke discussie. We moeten samen zoeken naar een nieuw moreel kompas en besluiten of er een grens is aan wat er mag. En, zo ja, waar die grens dan ligt. Moeten we sleutelen aan ons kinderen om hen geschikt te maken voor de toekomst? Mogen we zelf bepalen hoe we ons bewustzijn manipuleren? En betekent een leven zonder ouderdom ook een zinvol bestaan? Om de discussie hierover aan te jagen, nodigt Heijne de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel uit om in Amsterdam een interactief college te geven. Aan de hand van concrete dilemma's uit de serie daagt Sandel zijn publiek uit om positie te kiezen en eigen waarheden kritisch onder de loep te nemen.