Het Filosofisch Kwintet 2014

Technologie, Moraal en Internet

Het Filosofisch Kwintet 2014

Technologie, Moraal en Internet

Technologie, Moraal en Internet.
Wat betekent de snelle digitale ontwikkeling voor ons leven? En wat zijn de morele implicaties?
Gasten in deze aflevering zijn:
Rinie van Est, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut. Als natuurkundige en politicoloog houdt hij zich bezig met de politiek van opkomende technologieën. Daarnaast doceert hij Innovatiewetenschappen aan de TU Eindhoven. Onlangs verscheen van zijn hand de publicatie Intieme technologie.

Bibi van den Berg, techniekfilosoof en doceert aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar onderwerpen als privacy en identiteit in online omgevingen, het sturen van menselijk gedrag met behulp van technologie en ethische en juridische vraagstukken rondom robotica.

Hans Schnitzler, filosoof en auteur van artikelen over o.a. de virtualisering van de publieke ruimte en de maatschappelijke impact van digitalisering. Schnitzler is betrokken bij kunstprojecten in Spanje en Portugal, waarbij kunstenaars en denkers de grenzen aftasten tussen het particuliere en het publieke domein. In oktober verschijnt van zijn hand het essay Het digitale proletariaat.