Het Filosofisch Kwintet

De moderne verzorgingsstaat

Het Filosofisch Kwintet

De moderne verzorgingsstaat

Heeft de moderne verzorgingsstaat nog behoefte aan het verheffingsideaal in het onderwijs?
Onderwijs was er ooit om de mensen te verheffen. Om mensen cultureel kapitaal te verschaffen, om ze zelfredzaam te maken. Hoe meer mensen voor zichzelf zouden kunnen zorgen, hoe minder er een beroep op de verzorgingsstaat zou worden gedaan. In hoeverre maakt het onderwijs deze doelstellingen nog waar?
Gasten: - Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en co-auteur van het WRR-rapport De Verzorgingsstaat herwogen (2006). -Cordula Rooijendijk promoveerde in 2005 in de Sociale Geografie. Ze werkt sindsdien als zelfstandig onderzoeker en schrijver, én als leerkracht op een Amsterdamse basisschool. In 2010 verscheen van haar 'Grootvader Piepestok. Een geschiedenis van Nederlandse schoolmeesters'. - Ingrid Robeyns, filosofe en econome. Robeyns werkt als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is de meest geciteerde praktisch filosoof die werkzaam is in Nederland. Ze doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid in de verzorgingsstaat.