Het Filosofisch Kwintet

Uitvallers

Het Filosofisch Kwintet

Uitvallers

Afl.: Uitvallers: voor wie zou de verzorgingsstaat er altijd moeten zijn? De verzorgingsstaat is oorspronkelijk bedoeld als vangnet voor mensen die niet kunnen werken. Een veelgehoorde klacht is dat dit vangnet een hangmat is geworden, waar te veel mensen in blijven liggen. Maar hangmat of niet: wie zouden er altijd aanspraak moeten kunnen maken op de voorzieningen van de verzorgingsstaat en waarom? En wat betekent het om als uitvaller bestempeld te worden? Gasten in deze uitzending zijn: Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Chris Rutenfrans, opinieredacteur van de Volkskrant en vast panellid van het radioprogramma OBA Live.