Het Filosofisch Kwintet

Wat is de plaats van arbeid in de verzorgingsstaat?