Filosoof Tamar de Waal over de groeiende nadruk op joods-christelijke waarden