Schrijver Eva Rovers pleit voor opstand

Schrijver Eva Rovers pleit voor opstand

Eva Rovers is auteur van de veelgeprezen biografieën over Helene Kröller-Müller en over Boudewijn Büch. Onlangs publiceerde zij het boek 'Ik kom in opstand, dus wij zijn', een vlammend betoog over opstand in digitale tijden. In mei verschijnt haar nieuwe boek over opstand: Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen

Dit fragment is onderdeel van

Brainwash radio

Humans denktank van filosofen, wetenschappers, schrijvers en bijvoorbeeld comedians doet iedere maand in Brainwash radio een poging de door de dagelijkse nieuws- en opinie-lawine overvolle hersens van de luisteraar een beetje schoner te spoelen.