Mensjesrechten

20 jaar Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Mensjesrechten

20 jaar Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november bestaat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) twintig jaar. In vijf films van drie minuten komen kinderen in Nederland aan het woord van wie de rechten worden geschonden. Want dat gebeurt niet alleen ver van ons bed, maar ook bij ons om de hoek. Vijf kinderen vertellen zélf hun verhaal. Dit jaar wordt de focus gericht op rechten van het kind die in ons land op grote schaal worden geschonden, waaronder armoede en verwaarlozing.