Profiel

Alex Brenninkmeijer

Profiel

Alex Brenninkmeijer

De Nationale ombudsman, voormalig rechter en hoogleraar Alex Brenninkmeijer, staat pal voor de rechten van de burger. Die kan bij hem klagen als hij door de overheid onheus, of helemaal niet, wordt behandeld. Of als hij de weg is kwijtgeraakt in de steeds ingewikkelder wordende nationale bureaucratie. Jeugdzorg, het optreden van de politie bij strandrellen, maar ook allerhande uitkeringsproblematiek worden door hem en zijn instituut onderzocht en becommentarieerd middels rapporten. Léésbare rapporten, liefst met een positieve toon, want Brenninkmeijer heeft een hekel aan onbegrijpelijke taal en dikdoenerij. Hij vindt ook dat de regering zich te veel opwindt over incidenten. De overheid moet juist dé-escaleren. De tweede Kamer vond hem de laatste tijd vaak te brutaal en tikte hem regelmatig op de vingers. Maar Brenninkmeijers adviezen worden vrijwel altijd overgenomen. Binnen het instituut de Nationale ombudsman bracht hij een kentering teweeg. In plaats van het volgen van een juridisch protocol probeert hij een gesprek tussen klager en instantie te organiseren. Daarmee kan een langslepend probleem soms verrassend snel worden opgelost. Bellen, bellen, bellen! is Brenninkmeijers advies aan de overheid. Dorothée Forma laat het reilen en zeilen van het Instituut zien en bezoekt Brenninkmeijer in zijn vakantiehuis in de Franse Alpen. Daar schrijft hij veel van zijn rapporten en denkt hij na over de stand van zaken in de Nederlandse samenleving. In 2011 loopt zijn termijn af. Wat dan?