Holland Doc

De match

Holland Doc

De match

December 2002. In het Zeeuwse St. Philipsland vindt een brute moord plaats op een 80-jarige weduwe. Nadat een buurtonderzoek niets oplevert, wordt besloten tot een DNA-onderzoek onder de mannelijke bevolking van het dorp vanaf veertien jaar. Op Goede Vrijdag 2003 kan het Nederlands Forensisch Instituut melden dat er een match is. In hetzelfde dorpshuis waar indertijd het onderzoek werd gehouden zetten Kees Hin en Sandra van Beek nu de camera neer en laten een aantal van de mannelijke dorpelingen opnieuw langskomen. Als twaalf gezworenen praten ze over wat er gebeurd is. Piet den Ouden, die zijn buurvrouw vond: 'Je denkt bij jezelf: het zal toch wel goed met me zijn gegaan, want het is net zo gek zoiets aan te treffen als dat je misschien erachter komt dat je zelf bij zoiets betrokken bent geweest.' Films waarin een moord wordt gereconstrueerd, druipen vaak van het bloed. Niet De match. De opzet van de reconstructie is even klinisch en methodisch als het DNA-onderzoek zelf, dat destijds een novum was. En wel zo spannend. De potentiële daders, veelal jongens van rond de twintig, vertellen nog altijd aangedaan over de moord, de ondervragingen en vooral over hoe het voelt verdachte te zijn. Wat kan Piet den Ouden nog denken en geloven, als behalve hijzelf ook zijn zoons verdacht zijn?