Holland Doc

Een nette zaak

Holland Doc

Een nette zaak

Is het mogelijk om winst te maken en tegelijkertijd ethisch correct te handelen? Dit soort vragen wordt steeds prangender voor westerse bedrijven, zeker wanneer in lagelonenlanden wordt geproduceerd.