Profiel

Alex Brenninkmeijer

Profiel

Alex Brenninkmeijer

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, staat pal voor de rechten van de Nederlandse burger. Die kan bij hem klagen als hij door de overheid onheus - of helemaal niét - wordt behandeld. In een tijd die wordt gekenmerkt door polarisatie en hoogoplopende meningsverschillen kiest Brenninkmeijer de weg van de-escalatie en bemiddeling. Dit jaar loopt zijn termijn af. Brenninkmeijer heeft laten weten herkiesbaar te zijn voor een tweede periode. Op 18 januari a.s. beslist De Tweede Kamer over zijn herbenoeming. Dorothée Forma volgt hem ook tijdens deze voor hem spannende dagen.