Human Doc

Kleur in de klas

Human Doc

Kleur in de klas

Portret van een Rotterdamse school of hoe De Vierambacht gemengd werd. Integratie in het onderwijs; het is en blijft een heet hangijzer. In 2001 besloot een groepje 'witte' ouders hun vierjarige kinderen gezamenlijk in te schrijven bij De Vierambacht, een 'zwarte' buurtschool in Rotterdam. Een mijlpaal: de school had al ruim twintig jaar geen Nederlandse leerling meer gezien. Als het aan de 'witte' ouders lag, zou De Vierambacht nu een goede, gemengde buurtschool worden. Een en ander werd indertijd vastgelegd in de korte documentaire School om de hoek. Nieuwsgierig naar het verdere verloop van dit unieke initiatief keert Van Ditshuyzen na vijf jaar terug om te kijken hoe het De Vierambacht vergaat. Zijn de initiatiefnemers tevreden? Hoe gaan de kinderen met elkaar om? Hoe betrokken zijn de ouders? Wat betekent de school voor de buurt? Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd? En hoe zijn de ouders en de school omgegaan met de wereld van na 11 september? Het gaat niet alleen om het verhaal van de school en haar bevolking. Achter dit verhaal schuilt de worsteling van de Nederlandse samenleving met mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. In de media is de berichtgeving over die worsteling dagelijkse kost. Trouw schreef in juli n.a.v. een recent onderzoek van het Kohnstamm Instituut naar schoolkeuzemotieven dat scholen met veel allochtonen de laatste tien jaar nog 'zwarter' waren geworden. Er is een toenemende angst voor elkaar, voornamelijk door onbekendheid. Eerst waren mensen nog wel bereid om naar elkaar toe te groeien, maar men kiest steeds meer voor de veiligheid van de eigen groep.