Ik vind 't een verwend nest

Ik vind 't een verwend nest

- Dit is zo fijn om dat gekibbel in huis te horen!
Met Juna de Leeuw, Mirre Licht en Saskia Temmink

Dit fragment is onderdeel van

De Vloer Op Jr.

Onvoorbereid krijgen jonge acteurs een opdracht en improviseren samen een verhaal met opdrachten, soms uit het kinderleven gegrepen, soms ongebreidelde fantasie.