Ja natuurlijk, ze zoeken geluk

Ja natuurlijk, ze zoeken geluk

- Waar praat je dan met ze over?
- Over de toekomst.
- Ze hébben geen toekomst.
Met Joes Brauers en Guy Clement

Dit fragment is onderdeel van

De Vloer Op Jr.

Onvoorbereid krijgen jonge acteurs een opdracht en improviseren samen een verhaal met opdrachten, soms uit het kinderleven gegrepen, soms ongebreidelde fantasie.