Het voordeel van de twijfel

De Franse revolutie: dl 3 Mary Wolstonecraft

Het voordeel van de twijfel

De Franse revolutie: dl 3 Mary Wolstonecraft

In deel 3 van deze serie over de Franse revolutieen Mary Wolstonecraft schrijfster van The Vindication of Women..
De Franse Revolutie was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd ten val gebracht en in drie jaar werd de monarchie helemaal afgeschaft. Kees Vlaanderen maakte er in een bijdrage van Human een prachtige vijfdelige serie over.