A La Guerre

A La Guerre

Documentaire over het Vreemdelingenlegioen, waarin enkele Vlaamse ex-legionaires vertellen over de beweegredenen voor hun aanmelding, de werving en de selectie in het Franse Perpignan, de opleiding, de discipline, en de kameraadschap en desertie. Ook gaan zij in op de argwaan van de buitenwereld tegenover ex-legionaires, die herintreding in het burgerleven bemoeilijkt.
De documentaire bevat een fragment van een krijgslied, gezongen
tijdens een maandelijkse bijeenkomst van oud-legionaires in Oostende.