OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Liesbeth Noordegraaf-Eelens filosofe en econome. Zij zal haar visie geven op de economische crisis en waarschuwen voor een al te groot geloof inde economie. Theodor Holman zal het met haar hebben over de grote rol die emotie speelt bij de economie, zoals wantrouwen, angst, maar ook vertrouwen engeloof. Liesbeth Noordegraaf-Eelens is verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.   Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.   Panelgesprek over aanhoudende onrust in de VVD en kritiek op het Regeerakkoord. Het kabinet haalde zich al bij de start de woede van de voltallige oppositie op de hals. Een brief van minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher met concrete gedetailleerde cijfers over de consequenties van het regeerakkoord brengt geen helderheid. Is men de regie kwijt? Moet er opnieuw onderhandeld worden? Met Chris Rutenfrans, redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Jaap Jansen, politiek redacteur bij Pauw en Witteman.