OBA Live

OBA Live

Radiotalkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. -Hoofdgast is prof. dr. Wim Dubbink over morele maakbaarheid en bedrijfsethiek. Daarnaast kijkt hij naar Immanuel Kant voor een nieuwe markttheorie binnen de liberale democratie. Hierbij zijn zowel morele als politieke factoren van belang. Dubbink werd op 1 april jl. benoemd tot hoogleraar aan de Tilburg School of Humanities. -Gawie Keyser over film. Gawie Keyser is filmjournalist bij De Groene Amsterdammer. -Panelgesprek met Marcel Duyvestijn en Joep Schrijvers. Marcel Duyvestijn is journalist en Joep Schrijvers is auteur.