OBA Live

OBA Live

Radiotalkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Rechtstreeks met publiek vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. -Hoofdgast is Jaap Abbring over methodes om beleid door te rekenen. In hoeverre is dat mogelijk? Wat wordt er bedoeld met 'het doorrekenen van beleid'? Jaap Abbring is hoogleraar econometrie en ontving recent een zeldzame vici-beurs voor het ontwikkelen van modellen die sociale fenomenen kunnen voorspellen. Zie ook: http://jaap.abbring.org/research -Karin Spaink met een actualiteit over internet. Karin Spaink is columniste voor o.a. Het Parool. -Filmpanel met Gawie Keyser en Stine Jensen. Gawie Keyser is filmrecensent van De Groene Amsterdammer en Stine Jensen is filosofe.