De zomer van OBA Live

De zomer van OBA Live

Theodor Holmans mooiste interviews: -Naomi Ellemers over moraal en politiek. Aanleiding is het nieuwe boek van de toonaangevende Amerikaanse sociaal-psycholoog Jonathan Haidt dat half maart is verschenen: The Righteous Mind. Why Good People are Divided by Politics and Religion. Hierin onderzoekt Haidt waarom mensen er verschillende denkbeelden op nahouden. Hij gaat hierbij uit van morele intuïtie en vergelijkt conservatieve en liberale standpunten. Waar komt onze moraal vandaan? Wat verdeelt en wat bindt ons? -Nausicaa Marbe over de roman 'Imperium' van Christian Kracht. Hoofdfiguur is August Engelhardt die begin 20e eeuw in Nieuw-Guinea met een Duitse kolonie een religieuze sekte stichtte. Schrijver Kracht wordt in de pers beschuldigd van nazi-verheerlijking. -Dirk Verhofstadt en Paul Cliteur over het boek dat Verhofstadt schreef: In gesprek met Paul Cliteur. In de zomer van 2011 voerde Verhofstadt dagenlang gesprekken met Cliteur over morele thema's uit de recente boeken van Cliteur Moreel Esperanto, The Secular Outlook en het Monotheïstisch dilemma.