De zomer van OBA Live

De zomer van OBA Live

Theodor Holmans mooiste interviews. -Jeroen van Dongen, Einsteinkenner en wetenschapshistoricus, n.a.v. het digitale Einstein-archief. Sinds kort kan iedereen het archief van Einstein online doorbladeren: alle documenten die Einstein na zijn dood naliet. Van Dongen, verbonden aan het Amerikaanse Einstein Papers Project, verwacht veel nieuwe inzichten in Einsteins werk. Maar ook in het privéleven van de wetenschapper. Uit het archief blijkt dat Einstein een democraat, pacifist en een zionist was. Tussen alle artikelen en kattenbelletjes troffen onderzoekers liefdesbrieven aan en de ingezonden brieven die Einstein in 1929 schreef over Joodse nederzettingen in Palestina. Welke puzzelstukjes verwachten wetenschappers nog meer te vinden? Als wetenschapshistoricus is Van Dongen verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschap van de UU middels een NWO Veni-fellowship. Daarnaast is hij associate editor van de Collected Papers of Albert Einstein op het California Institute of Technology. (Bewerking van 27 april 2012). -Nausicaa Marbe bespreekt 'Eigentijds idealisme' en 'Staat van Verwondering'. Hoe staat het met 'echt engagement'? Marbe las over dit onderwerp een naslagwerk en een roman: respectievelijk het magnum opus van cultuursocioloog Gabriel van den Brink 'Eigentijds idealisme en 'Staat van verwondering' van Amerikaans bestsellerauteur Ann Patchett. Marbe is columniste bij de Volkskrant. (Bewerking van 16 januari 2012). -Tom-Jan Meeus over zijn boek De grote Amerikashow, over populisme en wantrouwen in een gespleten natie. Realiseert Nederland zich wel wat de risico's zijn van een gepolariseerde maatschappij met links en rechts populisme? Meeus beschrijft wat dat in veertig jaar in de V.S. heeft opgeleverd. (Bewerking van 30 maart 2012).