OBA Live

OBA Live

Hoofdgast: Bart Stellinga over dertig jaar privatisering, marktwerking en verzelfstandiging. Hoe zag dit beleid eruit? Waarom was er zoveel vertrouwen in het beleid? En was dat vertrouwen terecht? Moeten we verder met marktwerking of kunnen we het beleid beter terugdraaien? Bart Schellinga is wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en heeft in het kader van het WRR-project ‘Markt, staat en samenleving’ hier een rapport over gepubliceerd uitgegeven door Amsterdam University Press. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panelgesprek over de Grensrechter en over de Eerste Kamer Wat moet er gebeuren als dit weekend het amateurvoetbal stil ligt en wie moet wat doen: ouders, opvoeders, onderwijs, politici, KNVB? Is de dood van de grensrechter een incident of een Marokkanenprobleem? En 2. Het kabinet Rutte 2 heeft maar een gering draagvlak in de Eerste Kamer (30 van de 75 zetels). Dat geeft de oppositie veel macht, wat betekent dit voor de kabinetsvoorstellen? Met Chris Rutenfrans, redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Jaap Jansen, politiek redacteur Pauw en Witteman