Human liet Kantar Public onderzoek doen naar de heersende associaties bij de PVV in de samenleving. Dit zijn de opvallendste resultaten.

De PVV'er: is dat een zorgzame trotse burger of een racistische nationalist? Van alle kanten in de publieke opinie wordt de PVV geframed. Maar hoe ziet het publiek zelf de PVV eigenlijk? Kantar Public (voorheen TNS NIPO) onderzocht de heersende associaties bij de PVV. Wat blijkt: het racistische imago vormt niet noodzakelijk een barrière om op de PVV te stemmen.

Onderzoek

Het onderzoek werd zo uitgevoerd. In beeld verscheen het PVV-logo in combinatie met een woord, zoals 'deislamiseren' of 'racistisch'. Respondenten  moesten zo snel mogelijk aangeven of ze dat woord wel of niet bij de PVV vonden passen.

Wat opvalt is dat veertig procent van de PVV-stemmers zelf, de partij associeert met de term 'racistisch'. De associatie vormt voor deze veertig procent geen barrière om op de PVV te stemmen. Van de overige kiezers associeert een veel hoger aantal de PVV met 'racistisch'. Respectievelijk 80%, 85% en 95% van de stemmers op VVD, D66 en de PvdA.

Ook de woorden 'eigen volk' en 'nationalistisch' worden vaak herkend door zowel PVV-stemmers als andere kiezers: zo rond de negentig procent van de gevallen. Deze combinatie van termen baart onderzoeker Manuel Kaal van Kantar Public zorgen. "Zet deze woorden achter elkaar en er ontstaat een gevaarlijke cocktail. Meer dan tweederde van deze kiezers vindt de PVV een nationalistische racistische partij die het eigen volk vooropstelt."

Waar bij andere partijen de term 'democratisch' steevast hoog scoort, blijft dit grondbeginsel achter bij de PVV. Slechts negenendertig procent van alle kiezers ziet de PVV als een democratische partij.

Verder valt op dat het grondbeginsel 'deislamiseren' vaker herkend wordt door VVD en D66-stemmers dan door stemmers op de PVV. Kaal geeft een mogelijke verklaring: "Wellicht dat PVV'ers de PVV beschouwen als een partij die breder is dan alleen 'deislamiseren."

Ten slotte wordt het frame 'weglopers' ten opzichte van de andere frames minder herkend: door zevenenvijftig procent van alle kiezers en slechts dertig procent van de PVV-stemmers. Deze week werd bekend dat de PVV de coalitievorming van 2010 in Almere (waar het de grootste werd) bewust saboteerde omdat Wilders de lokale afdeling te onervaren zou vinden.

Aan deze impliciete meting, die ontwikkeld werd door Harvard, namen ruim 400 respondenten deel, representatief verdeeld over kiezers van de partijen D66, VVD, PvdA en PVV.