Human liet Kantar Public onderzoek doen naar de heersende associaties bij de D66 in de samenleving. Dit zijn de opvallendste resultaten.

De D66'er: is dat een betrokken pragmaticus of een eurofiele meeloper? Partijbonzen en tegenstanders doen hun best om D66 zo effectief mogelijk te framen. Maar wat blijft daarvan eigenlijk hangen bij het publiek? Kantar Public (voorheen TNS NIPO) onderzocht de heersende associaties bij de D66. Wat blijkt: D66 lijkt veel zwevende kiezers te hebben.

Onderzoek

Het onderzoek werd zo uitgevoerd. In beeld verscheen het D66-logo in combinatie met een woord, zoals 'sociaal-liberaal' of 'eurofiel'. Respondenten  moesten zo snel mogelijk aangeven of ze dat woord wel of niet bij D66 vonden passen.

D66 is de enige partij waarbij niet alle grondbeginselen het vaakst door haar eigen stemmers herkend worden. Zo associëren PvdA-stemmers de termen 'sociaal-liberaal', 'internationaal' en 'pragmatisch' vaker met D66 dan de D66-stemmers zelf. "Dat zou erop kunnen duiden dat D66-stemmers wat minder honkvast zijn", aldus Manuel Kaal, onderzoeker bij Kantar Public. De D66'er als zwevende kiezer.

Aanvullend bewijs voor de D66'er als zwevende kiezer zien we als we naar de frames kijken. Vijfentachtig procent van alle kiezers (bijzonder hoog voor een frame) ziet D66 als 'middenpartij'. Ook de negatieve variant 'meelopers' slaat aan bij vooral PVV-stemmers (meer dan 60%).

Compromis

Ook ziet vijfennegentig procent van de VVD'ers, D66 als 'betrokken' - wederom meer dan D66-stemmers zelf. "In het verleden heeft D66 veel samengewerkt met de VVD. Ik kan me voorstellen dat 'betrokken' door VVD-stemmers als 'bereid tot compromis' wordt geïnterpreteerd", zegt Kaal. Waarom 'pragmatisch' dan met eenenzestig procent achterblijft op de rest - vooral bij PVV-stemmers - kan Kaal niet zeggen. "Misschien is het woord iets te ingewikkeld om aan te slaan".

Ten slotte valt op dat alle kiezers D66 als 'eurofiel' bestempelen. Bijna zeventig procent van alle partijen associëren D66 met de term. Kaal: "Tegenstanders zien 'eurofiel'  als een scheldwoord terwijl D66-stemmers het als positief beschouwen."

Aan deze impliciete meting, die ontwikkeld werd door Harvard, namen ruim 400 respondenten deel, representatief verdeeld over kiezers van de partijen D66, VVD, PvdA en PVV.