Politicologica

D66

Omdat wij de heer Cassee geen wederhoor hebben aangeboden, hebben wij besloten de uitzending te verwijderen.