Ongelovige vluchtelingen hebben het in azc’s soms zwaar tussen gelovige medebewoners. Hoe kunnen medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het gevoel van vrijheid bij hen vergroten?

Het Humanistisch Verbond gaf op de Dag van de Veiligheid op 13 juni twee workshops aan ongeveer 80 COA-medewerkers. Persoonlijke aandacht én het gesprek over grondrechten zijn cruciaal.

Na incidenten met geweld en agressie tegen homoseksuele asielzoekers gaf staatssecretaris Dijkhof in 2016 aan COA de opdracht voorlichting over grondrechten te intensiveren.
Het Humanistisch Verbond dacht daar graag over mee en pleitte voor meer aandacht voor de onderbelichte positie van ongelovige asielzoekers. Veiligheidsmedewerkers worden daarom op de Dag van de Veiligheid getraind en voorgelicht door het Humanistisch Verbond.

Lees het verslag van de twee workshops verder op de site van het Humanistisch Verbond.

Documentaire Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht

Tijdens de twee workshops werd een kort fragment getoond van de 2Doc: Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht.

Kijk hieronder de hele documentaire: