"In juni 2012 studeerde ik in Iran af als civiel ingenieur. In september van dat jaar begon ik aan de ingenieursopleiding Milieutechniek aan de Universiteit van Strathclyde in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens mijn studie in Glasgow begon ik, als jonge Iraniër die zich voor het eerst bevrijd zag van alle sociale beperkingen van Iran, met het behartigen van mijn politieke belangen. In die tijd richtte ik twee organisaties op: de Iranian Atheists Associations en Ex-Muslims Scotland (de Schotse tak van de Council of Ex-Muslims of Britain).

Ik werd daarnaast verkozen tot vicevoorzitter van de Scottish Secular Society, een functie die ik van maart 2014 tot maart 2015 vervulde.

Hoewel ik enorm genoot van mijn nieuw verworven vrijheid, werd ik ook geconfronteerd met onvoorziene bedreigingen en stressfactoren. Na een paar maanden lang te zijn bedreigd volgde ik het advies van mijn collega’s op en vroeg ik asiel aan. Sindsdien spreek ik me uit voor de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De afgelopen twee jaar heb ik mij actief beziggehouden met het organiseren van campagnes en activiteiten voor de bovengenoemde organisaties en als pleitbezorger voor mensenrechten en liberale waarden.

Om een voorbeeld te geven: ik heb gepleit voor de invrijheidstelling van Raif Badawi, een gewetensbezwaarde die in Saoedi-Arabië onschuldig gevangen zit in afwachting van een zware lijfstraf met zweepslagen, louter voor het uiten van zijn liberale standpunten. Mijn correspondentie heeft geresulteerd in de schriftelijke steun van de Schotse overheid voor dit dossier. Ik trad daarnaast verschillende malen bij de BBC op als spreker tijdens discussies op het gebied van mensenrechten en godsdienstvrijheid.”