“Ik ben het hoofd van afvaardiging die de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) heeft binnen het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

De focus van mijn werkzaamheden ligt op internationaal beleid, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, LGBT-rechten en de rechten van vrouwen, met name in relatie tot religieuze en culturele praktijken.

Daarnaast ben ik vicevoorzitter van het comité voor Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging van de Verenigde Naties en internationale beschermvrouw van de Pink Triangle Trust.

In het verleden vertegenwoordigde ik bij de VN het in de V.S. gevestigde Center for Inquiry. Daarnaast was ik actief als vicepresident van de National Secular Society.

Aan de London School of Economics heb ik een doctorsgraad in internationale politieke theorie behaald. Verder ben ik werkzaam geweest als Global Justice-gastonderzoeker bij de Yale-universiteit en bekleedde ik verschillende functies als beleidsmedewerker en belangenbehartiger in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.”