Meer vrijheid, gelijkheid, broederschap? Was het maar zo simpel!

Het nationalisme bloeit opnieuw overal. In Europa, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten zijn onder werpen als godsdienst, kleur, ras en nationaliteit weer terug in het debat. Bas Heijne vraagt zich af waarom de idealen waarmee hij opgroeide - het streven naar meer vrijheid, meer gelijkheid en broederschap, op basis van een gedeelde menselijkheid - aan kracht verliezen of zelfs grote weerzin oproepen?

Bas Heijne spreekt over de mogelijkheden van een nieuwe Verlichting in een wereld waarin nieuwe (psychologische) kennis en technologie ons mensbeeld verandert.

Het programma

20.00   Opening door presenator Lennart Booij

20.05   Lezing door Vrije Schrijver Bas Heijne

20.35   Discussie n.a.v. de lezing met:
Catherine de Vries, hoogleraar Politiek aan de Universiteit van Essex. Over populisme en het ideaal van broederschap.
Wayne Modest, bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de VU. Over identiteit en de keerzijdes van de Verlichting.

20.55   Gesproken columns door drie VU-studenten over thema’s in het werk van Bas Heijne:
Ruben Boyd, student Kunstmatige Intelligentie
Anne Rotteveel, student Philosophy, Bioethics and Health
Kiza Magendane, student Economie

21.05   Uitreiking eerste exemplaar publicatie door rector Vinod Subramaniam aan Bas Heijne.

21.15   Wende Snijders zingt van haar nieuwe album MENS

21.30   Borrel

Nieuwe publicatie Bas Heijne mee naar huis
Speciaal voor de VU schrijft Bas Heijne als Vrije Schrijver een nieuwe publicatie. Alle aanwezigen bij de lezing krijgen dit gratis mee naar huis.