Tijd
Wat doe ik met verandering? Wat doe ik met een wisselend perspectief? Wat doe ik nu ik thuis zit en wacht? In de aflevering 'Tijd' vraagt Gösta zich af hoe we om kunnen gaan met het wachten op verandering.

Over Gösta

Gösta Huijs

Gösta Huijs werkt als humanistisch geestelijk verzorger bij Defensie. Wanneer er iets aan de hand is met een collega, kan die bij hem terecht. Daarnaast houdt hij bezinningsmomenten, of zoals hij ze liever noemt: mijmeringen. Bijeenkomsten waarop men het werk even kan loslaten en kan stilstaan bij een bepaald levensthema, zoals vriendschap of ambitie.

Nu door de coronacrisis de bezinningsmomenten niet meer fysiek kunnen plaatsvinden, neemt Gösta teksten op en zet ze om in video's. In deze 'mijmeringen' filosofeert Gösta over thema's die deze tijd oproept. Over verveling, over zorgen, over het wachten op verandering... Momenten van reflectie die een handvat kunnen bieden aan de onvoorspelbare crisissituatie.

Kijk meer video's van Gösta op zijn youtubekanaal.