Eenzaamheid

Wie weet hoe vaak er bij Gösta thuis mensen aan de deur hebben gestaan terwijl hij met zijn moeder in de duinen was? Later, wanneer hij zelf voor een dichte deur had gestaan, ervoer hij deze eenzaamheid: het besef dat de wereld iets voor hem weg hield dat hij graag wilde hebben.

Over Gösta

Gösta Huijs

Gösta Huijs werkt als humanistisch geestelijk verzorger bij Defensie. Wanneer er iets aan de hand is met een collega, kan die bij hem terecht. Daarnaast houdt hij bezinningsmomenten, of zoals hij ze liever noemt: mijmeringen. Bijeenkomsten waarop men het werk even kan loslaten en kan stilstaan bij een bepaald levensthema, zoals vriendschap of ambitie.

Nu door de coronacrisis de bezinningsmomenten niet meer fysiek kunnen plaatsvinden, neemt Gösta teksten op en zet ze om in video's. In deze 'mijmeringen' filosofeert Gösta over thema's die deze tijd oproept. Over verveling, over zorgen, over het wachten op verandering... Momenten van reflectie die een handvat kunnen bieden aan de onvoorspelbare crisissituatie.

Kijk meer video's van Gösta op zijn YouTube-kanaal.

Meer Mijmeringen

Dood

Van de dood weten we vrijwel niets. Zelfs de vraag wat het is om dood te zijn zal moeten achterblijven bij de levenden. In deze mijmering filosofeert Gösta over een van de meest bizarre gebeurtenissen uit ons leven. 

Terug

De paradox van identiteit is dat we ons willen onderscheiden van de mensen met wie we samenvallen. In deze Mijmering vergelijkt Gösta identiteit met water. Net als het water stromen we mee naar zee, maar hoe blijven we trouw aan de bron?

Tijd

Wat doe ik met verandering? Wat doe ik met een wisselend perspectief? Wat doe ik nu ik thuis zit en wacht? In de aflevering Tijd vraagt Gösta zich af hoe we om kunnen gaan met het wachten op verandering.

Meer humanisme in defensie