De afgelopen maanden onderzochten de makers van HUMAN meerdere onderwerpen waarbij beeld en werkelijkheid een cruciale rol spelen: Dutchbat, de BoerBurgerBeweging, asielzoekers en kankeronderzoek. Media dienen als gids om greep te krijgen op onze werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke invloed hebben media en publieke opinie op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?

Het 'Echte' Verhaal

Zondag 27 november om 20.25 uur op NPO 2

Afgelopen zomer maakte premier Rutte excuses aan Dutchbat, het Nederlandse VN-bataljon dat in 1995 betrokken was bij de val van Srebrenica. Bosnische Serven vermoordden daarbij 8000 mannen. Na afloop kregen de Nederlandse soldaten het verwijt dat zij te weinig hadden gedaan om deze genocide te voorkomen. Behalve excuses krijgen alle Dutchbat-veteranen ook 5000 euro. Onder meer vanwege de ‘kritiek en negatieve media-aandacht’. Waarom compenseert de Nederlandse Staat de blauwhelmen voor de negatieve beeldvorming rond Dutchbat? En wie bepaalde de beeldvorming: de media, het ministerie van Defensie of de Dutchbatters zelf?

Asielpaniek

Zondag 4 december om 20.25 uur op NPO 2

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar een gemeente leidt geregeld tot maatschappelijke ophef. Zoals deze zomer rond het ‘asielhotel’ in Albergen. Gemeentebestuurders die instemmen met de komst van een AZC kunnen rekenen op protesten en bedreigingen. Burgemeesters en andere direct betrokkenen vertellen in Argos Medialogica over het effect van media-aandacht op het openbaar bestuur wanneer in een gemeente gesproken wordt over asielopvang.

Boer Burger Beeldvorming

Zondag 11 december om 22.08 uur op NPO 2

Een dag na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 maakt Caroline van der Plas rijdend op een trekker haar entree op het Binnenhof. Met haar BoerBurgerBeweging, opgericht samen met een agrarisch communicatiebureau, zegt zij een einde te willen maken aan de negatieve beeldvorming over de Nederlandse boer. Hoe gaat Van der Plas daarbij te werk? En kloppen de beelden en feiten die zij zelf verspreidt wel?

Nooit meer Kanker

Zondag 18 december om 22.08 uur op NPO 2

Een aspirientje slikken om kanker te voorkomen of een enkele prik die tumoren als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. Media doen regelmatig verslag van spectaculaire doorbraken in kankeronderzoek. De ziekte blijkt al decennialang lastig te verslaan. Nieuwe behandelingen mogen daarom rekenen op de belangstelling van journalisten. Maar zijn de gemelde doorbraken wel echt zo revolutionair? Of wordt er valse hoop aan patiënten gegeven? En in hoeverre spelen financiële belangen van kankeronderzoekers een rol?