Vandaag begint de Schuldvrij!-week van Schuldig-regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould in samenwerking met De Correspondent. Met de campagne vragen ze aandacht voor de misstanden in de Nederlandse schuldenindustrie.

Waarom starten jullie de campagne Schuldvrij!?

'Met de serie Schuldig hebben wij de schuldenproblematiek op de agenda gezet. Er was veel media-aandacht voor, maar toch hadden we het gevoel dat er vooral in Den Haag nog stappen moeten worden genomen. Lokaal vinden er veel goeie initiatieven plaats. Maar zoals Jesse Frederik van De Correspondent ook zegt: die zijn geen oplossing voor een failliet systeem. Die opvatting delen wij met hem. Wij vinden dat er grote systeemveranderingen moeten komen om dit probleem echt te doorbreken. Toen dachten we: we moet een campagne starten.'

Manifest Schuldvrij!

1. Stop met het beboeten van armoede.
2. Stop de wanpraktijken bij incassobureau’s.
3. Heroverweeg marktwerking voor deurwaarders.
4. Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht.
5. Bied meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan.

Een initiatief van​ Sarah Sylbing (Schuldig), Ester Gould (Schuldig), Jesse Frederik (De Correspondent), Annemarie Gehrels (lobbyiste/budgetmaatje) en Pieter Hilhorst (Amargi)

Wat gaat er tijdens de Schuldvrij!-week gebeuren?

'Het belangrijkste is het manifest met vijf aanbevelingen dat door iedereen ondertekend kan worden. We hebben daar al een hele indrukwekkende lijst handtekeningen onder staan. Van rechters, schuldeisers, grote bedrijven en sociale maatschappelijke instellingen tot deurwaarders. Het manifest wordt echt breed gedragen. Niet alleen door schuldeigenaren, waarvan je verwacht dat ze achter ons manifest staan. Ook de industrie zelf tekent ons manifest.'

'We proberen een week lang de aandacht op dit onderwerp te vestigen. Naast het manifest hebben we deze week een aantal acties op De Correspondent. Zo vragen we iedereen om kunst te maken van hun schuldenpost. Daarmee willen we het probleem tastbaar en toonbaar maken, want vaak is het nog een abstract ding. Verder verschijnen er artikelen van Jesse en anderen.'

Tekst loopt door onder afbeelding

Jullie zijn journalisten van het jaar geworden. Begeef je je als journalist niet op het gebied van activist met deze actie?

'Ester en ik zien onszelf vooral als betrokken burgers die soms films maken, soms televisieprogramma's, maar ons ook mengen in het publieke debat. Dat je geen kleur zou mogen bekennen is iets wat mij stoort. Het is iets waar mensen - journalisten, maar ook andere mensen met invloed - zich achter verschuilen als excuus om niks te hoeven doen of vinden.'

'Als je veel van iets weet en je ziet dat het niet deugt, dan moet je handelen in plaats van alleen maar observeren en constateren. Bij ons ligt wie we zijn, wat we vinden en wat we maken allemaal dicht bij elkaar. Wij maken films over zaken die we ons aantrekken.'

Wat kunnen mensen die de actie steunen zelf ondernemen?

'Dat zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds het tekenen van het manifest. Anderzijds kunnen ze kunst maken van hun schuldenpost onder de hashtag #schuldenkunst. Verder is het vooral aan Den Haag. Op het moment dat de nieuwe minister bekend is, willen wij hem of haar de petitie aanbieden.'

Meer over Schuldig