Het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Raad voor Cultuur publiceerden respectievelijk dinsdag 1 en woensdag 2 juli hun onderzoek naar de ledenbestanden van de publieke omroepen

Het ledenaantal van Human werd vastgesteld op 68.261.  Daarmee is Human in omvang de grootste potentiële aspirant-omroep van de afgelopen decennia. Het ledenaantal is sinds 1 april doorgegroeid naar 80.860.

Het CvdM en de Raad voor Cultuur adviseren staatssecretaris Dekker om Human voor de periode 2016-2020 een voorlopige erkenning als omroep te geven. Wanneer het advies van de NPO bekend is zullen we dit hier toevoegen.

En zo is er weer een belangrijke horde genomen.

Commissariaat voor de Media
Positief advies Commissariaat voor de Media over erkenning omroepen

Raad voor Cultuur
Advies Omroeperkenningen 2016-2020

Op de foto: Directeur Bert Janssens en campagneleider Vincent Wensink op weg om ledenbestand te overhandigen aan het Commissariaat voor de Media.