Vanaf nu zijn verschillende afleveringen van Medialogica te gebruiken in het voortgezet onderwijs.

Sinds kort is Human een samenwerking aangegaan met de online mediatheek van NTR Schooltv. Schooltv is de mediatheek waar programma's 'voor de kleintjes', het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samenkomen. Vanaf nu zijn verschillende afleveringen van Medialogica als kortere clips van rond de 8 minuten beschikbaar voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De media zijn voor veel mensen het venster op de wereld. Deze berichtgeving kan grote invloed hebben op de manier waarop het publiek een onderwerp beoordeelt. Met Medialogica in de klas kan er in de les worden ingegaan op vragen als: hoe verhoudt het beeld dat de media geven zich tot de werkelijkheid? Welke mechanismen zijn er aan het werk? En in hoeverre hebben media en journalisten bijgedragen aan de escalatie van het feest in Haren dat bekend staat als ‘Project X’? Op vragen als deze en nog veel meer kan Medialogica in de klas ingezet worden bij o.a. Maatschappijleer.

Neem een kijkje op de programmapagina van Medialogica op Schooltv