Commissariaat telt 68.261 leden voor Human

De nieuwe omroep Human heeft sinds 1 april 68.261 leden. Dat maakte het Commissariaat voor de Media (CvdM) 1 juli bekend. Daarmee is het nieuwe Human in omvang de grootste potentiële aspirant-omroep van de afgelopen decennia. Het ledenaantal is sinds 1 april doorgegroeid naar 80.860. Op 2 juli bracht ook de Raad voor Cultuur een positief advies over Human uit. Human geeft volgens de Raad “blijk van een eigentijdse, professionele visie op de plek en functie van een publieke mediaorganisatie” en zou “een aanwinst zijn voor de Publieke Omroep”.

Moderne mediabeweging
Bert Janssens van Human: “In plaats van cadeaus in het vooruitzicht te stellen, voerde Human een campagne waarin leden werd gevraagd te investeren - met hun lidmaatschap, met hun kennis, met hun netwerk. Dat schept een fundament voor een moderne mediabeweging.”
De campagne zorgde, naast het hoge aantal leden, ook voor inhoudelijke en financiële bijdragen van leden aan verschillende evenementen en programma's. Zo werden door ‘crowdfunding’ twee documentaires, een serie korte films en de G8 van de Filosofie gerealiseerd met steun van leden.
Human hoopt dat staatssecretaris Dekker, net zoals de 80.860 leden, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur, de toegevoegde waarde van zijn programma’s herkent. Naar verwachting neemt de staatssecretaris dit najaar een beslissing over de erkenning.

Fotograaf: Bert Nienhuis

Tachtigduizend denkers hebben een vaderland nodig.

Denker des Vaderlands René Gude