Ongelovigen zijn wereldwijd in veel landen het doelwit van haatcampagnes. Dat vermeldt het rapport 'Freedom of Thought' van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) dat het Humanistisch Verbond op 9 december heeft gepresenteerd aan Tweede Kamer en ambassades. Leden en sympathisanten demonstreerden mee. "Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten waakzaam zijn."

Het Freedom of Thought-rapport wordt jaarlijks gepubliceerd door de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en bevat bijdragen van onafhankelijke onderzoekers en IHEU-lidorganisaties over de hele wereld. Het rapport is vanaf 10 decemember online. In eerdere edities van het Freedom of Thought-rapport, dat de positie van ongelovigen per land in kaart brengt, bleek al dat bijna alle landen ongelovigen discrimineren. Gelovigen worden vaak bevoorrecht; de ergste landen weigeren ongelovigen een identiteitskaart, halen kinderen weg bij atheïstische ouders of veroordelen ‘afvalligen’ ter dood.

Haat zaaien

In 2014, zo stelt IHEU vast in dit rapport, komt daarbij dat overheden systematisch haat zaaien en ongelovigen aanvallen, puur omdàt ze geen religieuze overtuiging hebben. Dit is vergelijkbaar met 'vervolging van etnische of religieuze minderheden'.

Nederland 'scoort goed' wat betreft de positie van ongelovigen. De auteurs van het rapport uiten wel zorg over de sociale druk die binnen religieuze groepen kan heersen om afwijkende meningen, afvalligheid, vrouwen- en homorechten af te keuren. Ook constateert het rapport een zekere zelf-censuur in het publieke debat over religie, uit vrees voor geweld.

Actie in Nederland

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, bracht het rapport in gezelschap van een groep humanistische demonstranten en Rein Zunderdorp, vice-president van de IHEU, persoonlijk langs bij de ambassades van Saoedi- Arabië, Pakistan en Irak. Bij de laatste twee ambassades werden ze binnengelaten en voerden ze korte gesprekken.
Bij de ambassade van Saoedi- Arabië was het lastiger binnenkomen, maar Van der Ham kon het rapport ook daar afleveren. Humanistisch Verbond en IHEU eisen de vrijlating van de Saoedische Raif Badawi, die vanwege een liberale blog een straf kreeg van 10 jaar cel en 1000 zweepslagen, en de Pakistaanse Asia Bibi die de doodstraf kreeg opgelegd vanwege ‘belediging van Mohamed’.

Vrijheid van levensovertuiging

Van der Ham presenteerde het rapport ook aan de Tweede Kamer en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Kees van Baar en nog een aantal ambassades van landen waar de rechten van ongelovigen geschonden worden.
Van Baar: “Zoals ook blijkt uit dit rapport staat de situatie voor personen die niet geloven in veel landen nog steeds onder druk. Nederland blijft zich voor mensenrechten inzetten en voor elk individu, of deze persoon nu een atheïstische of een theïstische levensovertuiging heeft. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is één van de prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid en een onderwerp dat ik consequent opbreng tijdens mijn bezoeken aan landen over de hele wereld. Hierbij wil ik dan ook mijn steun uitspreken voor het werk dat het humanistisch verbond doet. Rapporten zoals deze geven veel informatie en helpen om ons werk beter te kunnen doen.”

Vrijheid van levensbeschouwing

Boris van der Ham bood het rapport daarnaast aan de kamercommissie van Buitenlandse Zaken aan met de woorden ‘Waar de vrijheid van meningsuiting gekooid wordt, moeten we in actie komen’.  De kamercommissie ontving het met veel belangstelling en gaf aan dat de minister de vrijheid van levensbeschouwing weer hoger op de agenda heeft staan. "De groep ongelovigen krijgt weinig aandacht en het is goed daar via dit rapport verandering in te brengen" , vertelde Pieter Omtzigt.

Waakzaam
Ongeveer 50 leden en sympathisanten waren meegereisd. Onder hen Bart van der Kooij(27). Hij is geen lid maar overweegt dat wel. "Ik vind deze demonstratie heel erg belangrijk om het vrije denken te beschermen.  Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten waakzaam zijn."

Laat het vrije denken niet kooien!
Gisteren zijn we gestart met een radiocampagne en een campagne op  www.humanisme.nu en via sociale media om aandacht te vragen voor de positie van ongelovigen wereldwijd.

Het Humanistisch Verbond vindt dat waar de rechten van ongelovigen worden geschonden ook dikwijls minderheidsreligies worden onderdrukt. Wij pleiten daarom voor voor gezamenlijke actie om het recht op individuele vrijheid van levensbeschouwing en expressie te beschermen, te beginnen in de VN-Mensenrechtenraad. Daar proberen onder andere Rusland en een aantal islamitische landen dit recht uit te hollen. Ga naar humanisme.nu en doe mee!