Human/De Vloer Op feliciteert Pierre Bokma die op 20 december 60 jaar is geworden.

Een paar hoogtepunten uit zijn De Vloer Op-carrière:

De combinatie Pierre-Margôt (Ros) leidde al menigmaal tot hilarische scènes. Kijk nog een keer naar 'Duitse Verleidingen', over het roemloze einde van een komisch duo.

Met Gijs Scholten van Aschat speelde Bokma in 2010 de legendarische scène 'De laatste voorstelling'. Op hun beider lijf geschreven!