Human overhandigt het Commissariaat voor de Media 68.535 leden

Het besluit van de regering om Human per 2016 op te heffen noopte ons ertoe de eerdere plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe mediaorganisatie te bespoedigen. Om in de toekomst een innovatieve omroep te kunnen realiseren besloten we een aanvrage voor erkenning als aspirant-omroep te doen. Eerste voorwaarde daartoe was het binnenhalen vóór 1 april 2014 van minimaal 50.000 leden. En wat in juni 2013 begon als een sprong in het diepe resulteerde in een succesvolle campagne, met als gevolg dat het benodigde aantal ruimschoots werd behaald.

Vandaag was het zover. Human overhandigde een bestand van 68.535 leden aan het Commissariaat voor de Media (foto). Dit resultaat is bereikt door het voeren van een intensieve campagne, vaak samen met onze leden. Niet met dure billboards, reclame op tv of in de krant of met cadeaus. Maar door middel van een persoonlijke benadering: door te bellen, te mailen, netwerken aan te spreken en te stimuleren om zich in te zetten voor de toekomst van Human.
 
Innovatieve omroep
Er is Human veel aan gelegen samen met de leden verder te werken aan een nieuwe innovatieve omroep. Met veel enthousiasme en creativiteit gaf men gehoor aan ons verzoek mee te denken aan de invulling van onze programma’s. Het leverde waardevolle reacties op die van invloed zijn geweest op onze programmering. Een voorbeeld hiervan is de G8 van de Filosofie die op 18 april plaatsvindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit ambitieuze evenement (i.s.m. Filosofie Magazine en Hivos), waarbij acht grote denkers naar Nederland worden gehaald om zich te bezinnen op de grote uitdagingen van deze tijd, is mede mogelijk gemaakt dankzij de investering van 2.000 leden.
De volgende manifestaties die Human op korte termijn samen met zijn leden en andere netwerkpartners organiseert zijn Wereldhumanismedag en een festival met de jonge filosofen van Brandstof/The School of Life.
 
Naar verwachting zal de staatssecretaris van OCW voor het begin van de zomer uitsluitsel geven over onze aanvrage om erkend te worden als aspirant-omroep voor de periode van 2016-2021.

We gaan door
Ondertussen gaan we door met het werven van leden. Het streven is vóór eind van dit jaar 85.000 leden te hebben. En we gaan door met het ontwikkelen van onze omroep als een nieuwe, onderscheidende mediaonderneming, met het maken van programma’s als Human Documentaires, Duivelse Dilemma’s, Argos TV/Medialogica, Dus ik Ben, Het Filosofisch Kwintet, OBA Live en De Vloer Op.