'Help! Een homo in de klas' en 'Help! Een hoer in de klas' zijn beiden bewerkt voor Schooltv.

Naast ‘Dus Ik Ben Jr.’, ‘Medialogica in de klas’, ‘De Vloer Op Jr. in de klas’ zijn nu ook de documentaires 'Help! Een homo in de klas' (Doesjka van Hoogdalem, 2010) en 'Help! Een hoer in de klas' (Eveline van Dijck, 2012) beschikbaar voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

NTR Schooltv
De documentaires zijn met NTR Schooltv bewerkt voor in de klas. Met gebruikmaking van korte fragmenten en lesbrieven, o.a. geschreven in samenwerking met het COC Amsterdam, kan er over lastige onderwerpen zoals seksuele geaardheid en prostitutie worden gediscussieerd en gefilosofeerd.

Help! Een homo in de klas

Nu uit cijfers en onderzoeken blijkt dat geweld tegen homo’s toeneemt groeit de noodzaak van goede voorlichting. En dat was ook precies de reden van Claudia van Deudekom om de film 'Help! Een homo in de klas' te maken.

Als COC-voorlichter Claudia van Deudekom in haar omgeving vertelt dat ze voorlichting geeft over homoseksualiteit aan middelbare scholieren ontlokt dat de meest uiteenlopende reacties. Van ‘Is dat nou nog wel nodig?’ tot ‘Is dat niet gevaarlijk met al die allochtonen in de klas?’ Daardoor kwam ze op het idee om deze voorlichtingslessen op film vast te leggen, zodat te zien is wat er in de klassen speelt. Voor 'Help! Een homo in de klas' volgt ze samen met regisseur Doesjka van Hoogdalem een jaar lang een aantal voorlichters in hun rondgang langs scholen in de regio Amsterdam. De camera staat in het midden van de groep en volgt de leerlingen in hun reacties op verhalen van de voorlichters. De onthutsende, hoopgevende en ontroerende reacties geven een goudeerlijk beeld van hoe jongeren denken over homoseksualiteit. En als ze één ding duidelijk maken dan is het wel dat het geven van voorlichting nog steeds broodnodig is!

‘Help! Een homo in de klas’ is een coproductie van het COC, Human, De Dialoog/Het Humanistisch Verbond en Column Film.

Help! Een hoer in de klas
Er zijn in Nederland naar schatting 25.000 mensen werkzaam in de prostitutie; ze ontvangen een veelvoud aan klanten. Maar het werk komt toch niet uit de taboesfeer. In deze film wordt het thema prostitutie van binnenuit benaderd.

Prostituee Josje vertelt aan studenten en scholieren over haar dagelijks werk, waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen. Zij hoopt dat openheid over haar werk ervoor zorgt dat mensen meer respect krijgen voor dit niet alledaagse beroep. Vooral tijdens haar bezoek aan de havo-klas wordt Josje geconfronteerd met de dubbele moraal die er over het vak bestaat. Ze bestrijdt vooroordelen en informeert haar publiek over praktijken van loverboys en hoe meisjes kunnen voorkomen in hun handen te vallen. Waar gaat vrije keuze over in dwang en gedwongen werken? In hoeverre is er sprake van vrije keuze rondom het vak van sekswerker? En hoe zit het met de ongelijkwaardigheid van meisjes en jongens ten aanzien van seksualiteit? De opvatting 'Jongens zijn stoer en meisjes een hoer' als zij meerdere seksuele partners hebben gehad, wordt nog steeds door veel jongens én meisjes onderschreven.