Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten en voelen meer voor rituelen. Twee wetenschappers presenteerden gisteren hun onderzoek naar een seculiere levensbeschouwing. 'Humanisten zouden hun levensvisie meer mogen uitdragen.'

Het valt Hans Alma niet tegen. Een kwart van de onderzochte humanisten is aangesloten bij een club als De Vrije Gedachte, het Humanistisch Verbond of omroep Human en identificeert zich ermee. Terwijl ze er volgens de hoogleraar psychologie en zingeving om bekend staan zich moeilijk te binden. Alma, werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek, put uit een kersvers onderzoek naar levensbeschouwing onder humanisten. Zij en psycholoog Elpine de Boer aan de Universiteit Leiden presenteerden gisteren hun resultaten op een internationale conferentie in het Noorse Hamar.

Lees verder in Trouw