Leerlingen leven in een wereld waarin media meer dan ooit hun blik op de wereld bepalen.
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat en allerlei nieuwe distributiesystemen zorgen ervoor dat iedereen zijn eigen zender kan worden - met alle negatieve en positieve gevolgen van dien.

Niet voor niets is mediawijsheid een belangrijk vak geworden op veel scholen. Omdat Human al vijf jaar lang investeert in journalistiek die de werking van de Publieke Opinie onderzoekt, beschouwen wij onszelf als natuurlijke partner van het onderwijs. Van het Human-programma 'Medialogica' zijn inmiddels al tien uitzendingen teruggebracht naar acht minuten-samenvattingen onder de titel 'Medialogica-in-de-klas'. Het is meteen een van de best bekeken en gewaardeerde items van Schooltv.

Inmiddels heeft Human een volgende stap gezet: onderzoekers, journalisten, fotografen en redacteuren trekken actief de klassen in om kennis over te dragen aan leerlingen, maar vooral ook om kennis te onttrekken aan leerlingen. Met deze wisselwerking beogen wij de samenleving beter te kunnen ontleden, en we hopen die kunst van het ontleden ook aan leerlingen te kunnen overdragen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Medialogica-in-de-klas heeft inmiddels scholen met diverse culturele achtergronden, en van diverse niveaus bezocht.

Van de Thorbecke scholengemeenschap in Zwolle (havo) tot het Metis Montessori in de Amsterdam (vwo), tot de opleiding Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam (hbo). Levendige discussies hebben we met de leerlingen gevoerd over onder andere complottheorieën, gefotoshopte nieuws- en reclamefoto’s, over feiten en waarheden, en of de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt om nepberichten tegen te gaan.

De eerste test-lessen zijn ons, en blijkens enquêtes, ook de leerlingen goed bevallen. Op termijn streven we ernaar om deze formule uit te voeren met een netwerk van minimaal dertig scholen.

Voor Human draait het hierbij om de bewustwording van de werking van de Publieke Opinie. We hopen van de leerlingen betere burgers te maken, en we hopen dat de leerlingen van ons een betere mediaorganisatie maken.

Bildung noemden we dat vroeger.

Ben je als school of docent geinteresseerd?