Willemien van Aalst is 1 januari jl. begonnen als bestuurder/hoofdredacteur van Human en volgt Bert Janssens op. We spraken haar vlak voor haar aantreden.

Geloven in kracht van mensen
“Iedereen is íets, maar ik ben niks.” Willemien van Aalst is een jaar of acht als ze op een middag verdrietig terugkomt van de basisschool. In de klas hebben ze gepraat over godsdienst, maar bij haar thuis geloven ze nergens in. Moeder legt het uit: "Voor belangrijke waarden als ‘een goed mens zijn’ en 'rechtvaardigheid' hoef je niet religieus te zijn. Wij geloven niet in een god, maar wel in de kracht van mensen.” Bijna vijftig jaar later kan Van Aalst zich dat gesprek nog helder voor de geest halen omdat het de kern vormt voor de manier waarop ze probeert te leven: goede invloed uitoefenen op je omgeving en blijven nadenken.

Daarom past Human zo goed bij haar en aarzelde ze geen moment om de nieuwe directeur te worden van de humanistische omroep. “Soms komt er een kans voorbij waarvan je denkt: dit sluit precies aan bij mijn drijfveren. Juist in deze populistische tijd vind ik het ontzettend belangrijk om tegenwicht te bieden met programma’s die een andere blik laten zien of een genuanceerd verhaal vertellen. Daar bereik je veel meer mee dan een kreet of een tweet.” Langdurig onderzoek en goede journalistiek staan volgens haar onder druk. “Human heeft een fantastische onderscheidende traditie op dat gebied en ik wil helpen die waarden te borgen."

Van aspirant-omroep naar 'echte' omroep
Films en documentaires lopen als een rode draad door haar werkzame leven. Tijdens haar studie theater-, film- en televisiewetenschappen in Utrecht hielp ze als stagiaire het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) opzetten. Na haar studie bleef ze er nog ruim twaalf jaar werkzaam, eerst als producent, later als zakelijk leider en uiteindelijk als adjunct-directeur. Daarna volgde een adviserende rol bij onder andere Radio Nederland Wereldomroep, Filmtheater LUX en de Mode Biënnale Arnhem. In 2004 werd ze Creative Producer voor IDTV Docs, een productiemaatschappij voor maatschappelijke en culturele documentaires. Het is in die tijd dat ze intens gaat samenwerken met Human die aan IDTV Docs de opdracht gaf om de documentairereeks ‘Ondertussen in Nederland’ te produceren. Ze voelt zich meteen thuis bij de omroep.

De afgelopen zeven jaar was ze Algemeen Directeur van het Nederlands Film Festival. Ze leerde er om een netwerk op te bouwen tussen heel verschillende werelden en genres. Het zal haar bij Human goed van pas komen: "Ik houd ervan om wegen te beslechten en diplomatiek te proberen zoveel mogelijk mensen achter je gedachtegoed te krijgen." Als de mediawet blijft zoals die nu is moet Human in 2019 honderdvijftigduizend leden verzameld hebben. Een flinke opgave waar Van Aalst niet voor terugschrikt. "Het zal niet vanzelf gaan, maar ik ga ervoor om van de aspirant-omroep een echte omroep te maken."

Als het zover is hoopt ze naast onderzoeksjournalistiek, documentaires en filosofische programma’s ook meer ruimte te creëren voor drama. "Juist met drama kun je voor moeilijke onderwerpen een breder publiek bereiken.” Het is een van haar ingewikkeldste maar belangrijkste vragen waar ze een bijdrage aan hoopt te kunnen leveren: “Hoe bereik je niet alleen je eigen mensen, maar een grotere groep?"‚Äč

Biografie

Na haar studie Theaterwetenschap, met specialisatie film en televisie, werkte Willemien van Aalst bijna 13 jaar bij IDFA, het documentaire filmfestival waarbij zij vanaf de start betrokken was, in de laatste jaren als adjunct-directeur. Zij was werkzaam als (organisatie)adviseur en interimmanager bij AEF en BMC, was als Creative Producer verantwoordelijk voor IDTV Docs en bekleedde bijna 8 jaar de functie van directeur van het Nederlands Film Festival. Willemien van Aalst is naast haar werk altijd bestuurlijk actief geweest. Zo was zij onder andere bestuurslid van Kunsten 92, VPRO, Cultuurlab (Pakhuis de Zwijger), lid van de raad van toezicht ArtEZ en voorzitter Documentaire Producenten Nederland. Op dit moment is zij bestuurslid van FOTODOK en lid van de raad van toezicht van Museum de Fundatie.

Willemien van Aalst (54) is getrouwd en heeft een zoon (22) en een dochter (18).