Zondag 11 juni jl. was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Human in Beeld en Geluid waar met leden en programmamakers terug- en vooruit werd gekeken. Human bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.