Ahad Katera: Change by exchange

De jonge Tanzaniaanse ondernemer Ahad Katera wil in zijn geboorteland een duurzaamheidsrevolutie ontketenen. Zijn motto is een uitspraak van Nelson Mandela: The best way to predict the future is to create it.

Beschikken we over de juiste kennis om deze planeet duurzaam te maken? Katera is ervan overtuigd dat we onze kennis meer moeten uitwisselen en heeft daar nogal revolutionaire ideeën over. Boeren zouden bijvoorbeeld samen moeten werken met modeontwerpers. Of musici met economen. Dat dwingt ons op een andere manier te denken en daardoor de dingen anders aan te pakken. Change by exchange.